Problém n těles

, určení pohybů n těles (n > 3), která na sebe vzájemně gravitačně působí podle Newtonova gravitačního zákona; jedna z úloh kosmické mechaniky. Stejně jako problém tří těles není problém n těles analyticky řešitelný.

Související hesla