Probus Marcus Aurelius

, římský císař od 276. Vytlačil z Galie Alamany a Franky, z Raetie Burgundy a Vandaly. Podporoval rozvoj zemědělství. Zavražděn.

Ottův slovník naučný: Probus Marcus Aurelius

Probus Marcus Aurelius, císař římský (* 232 – † 282). Pocházel ze Sirmia v Pannonii a r. 276 po smrti císaře Tacita byl od syrských legií vyhlášen za císaře proti M. Anniovi Florianovi. Probus obdržel vrch nad svým protivníkem a panoval pak se ctí a slávou až do r. 282. Po krvavých bojích vyhnal z Gallie Alamany a Franky, obnoviv starý limes římský v těch končinách (277) a z Rhaetie vytlačil Burgundy a Vandaly (278); v Asii jeho vojevůdcové přemohli Isaury (279) a potlačili odboj v Horním Egyptě. Také v pracích míru Probus dobře se osvědčil: jevil úsilnou péči o zvelebení orby, v Germanii a v Pannonii zaváděl pěstování révy; do vojska, do něhož přijal mnoho Germanů, uvedl přísnou kázeň. Proti vzdorocísařům Saturninovi v Syrii (279 – 280) a Bonosovi i Proculovi v Gallii vítězně se udržel a také povstání v Britannii potlačil. Vůbec jeho vláda snese srovnání s vládou Aurelianovou, vyznačuje se však proti ní menší tvrdostí. Nicméně i on zdál se konečně legiím příliš přísným, které vyhlásily M. Aurelia Cara za císaře. Ode všech opuštěn, byl Probus v Sirmiu zavražděn r. 282.