Produktivita práce

, poměr mezi výsledkem práce (outputem) a množstvím práce vynaloženým na docílení tohoto výsledku (inputem) vyjádřeným např. v časových jednotkách. Produktivita práce se obvykle vyjadřuje v hodnotových veličinách; pokud jde o časové řady, používají se stálé ceny. Průměrná produktivita práce zjišťuje množství outputu docílitelné na jednotku faktoru práce. Pod mezní (marginální) produktivitou práce se rozumí přírůstek outputu, který vznikl přidáním dodatečné jednotky práce.

Související hesla