Profese

, povolání spojené s určitou kvalifikací, která se může v průběhu života měnit. Zaměstnání nemusí využívat profesní zaměření či předpoklady pracovníka, profese se jeví jako trvalejší součást sociální pozice. Tzv. profesionálové vykonávají vysoce kvalifikované profese na základě zákonného oprávnění.

Ottův slovník naučný: Profese

Professe, lat., tělesné i duševní povolání, k němuž se kdo »přiznává«, pak v zúženém smysle tolik co řemeslo, živnost.

Související hesla