Program

, předem stanovený sled událostí, rozvrh, soustava instrukcí; výpočetní technika posloupnost příkazů, návěští, textových bloků a dalších jazykových konstruktů příslušného programovacího jazyka; posloupnost zpravidla reprezentuje předpis pro realizaci výpočtu, pro zpracování dat, pro řízení různých druhů procesů.

Související hesla