Proluvium

, geologie nahromadění klastických uloženin při úpatí hor. Způsobeno hlavně dočasnými potoky v obdobích přívalů vody.