Proporce

, vztah mezi porovnávanými velikostmi, celky nebo částmi těchto celků; výtvarné umění poměr rozměrů, úseček, ploch, geometrických kompozičních obrazů, prostorů, hmot, poměrů lidského těla. Formální činitel výstavby uměleckého díla. V dějinách umění se vyskytují různá pojetí proporce (viz též kánon). Vyváženost proporce se nazývá symetrie.

Související hesla