Prosopografie

, disciplína zkoumající a shrnující životopisné údaje o osobách uváděných v historických pramenech.