Prostý beton

, stavivo vyrobené z betonu, do něhož není vložena ocelová výztuž. Prostý beton je vhodný pro konstrukce namáhané tlakem (přehradní zdi, opěrné zdi, podkladní betony, cementobetonové kryty vozovek).

Související hesla