Protektorát

, ochrana, záštita; forma podřízené závislosti, obyčejně násilně vnucená jedné zemi druhou, formálně ochranitelskou; závislé území.

Ottův slovník naučný: Protektorát

Protektorát (z lat.), ochrana, záštita. V právu mezinárodním nazývá se protektorátem ochrana, které na základě vzájemné úmluvy poskytuje větší a mocnější stát menšímu a slabšímu, při čemž však tento nikterakž nepozbývá své samostatnosti. Tak byl na př. Krakov od kongressu Vídeňského až do r. 1846 pod protektorátem tří sousedních velmocí, Ruska, Rakouska a Pruska, republika San Marino byla až do r. 1862 pod protektorátem Papežského státu, nyní jest pod protektorátem Italie, republika Andorra pod protektorátem Francie. V novější době zaveden protektorát v zámořských koloniích, kde pod záminkou ochrany zavádí se skutečné panství nad zabraným územím (něm. Schutzgebiete).. – V obecném životě sluje protektorát čestná záštita, kterou vynikající nebo vysoko postavená osobnost (protektor) propůjčuje některé akademii, spolku, výstavě, kongressu a pod.

Související hesla