Protodiákon

, v pravoslavné církvi první diákon v diecézi.

Ottův slovník naučný: Protodiákon

Protodiakon, v pravoslavné církvi první neboli hlavní diakon v diécési, sloužící obyčejně při kathedrále sídelního města biskupského. Titul ten náleží také diakonům při dvorní správě duchovní. Někdy udílí se také jednotlivcům za zvláštní zásluhy. Diécésní (eparchiální) protodiakon jest z nejdůležitějších osobností při biskupských bohoslužbách a hodnost jeho jest vyznačena též bohoslužebním šatem.