Proud vědomí

, stálý tok procesů ve vědomí či na jeho prahu formou subjektivního, zpravidla nesdělitelného prožívání. Termín zavedl do psychologie W. James.

Související hesla