Proust Marcel

, francouzský prozaik. Spolu s J. Joycem pokládán za „otce“ moderního románu (především psychologického, zejm. subjektivním pojímáním času). Nejvýznamnějším dílem (i přínosem vývoje prózy 20. stol.) je román Hledání ztraceného času; rozdělený do 7 dílů: Swann, Ve stínu kvetoucích dívek, Ke Guermantům, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina, Čas nalezený. Proustův román krystalizoval v době, kdy velký vliv získávala zejména freudovská psychologie. Proust jí nebyl zásadně ovlivněn, avšak její ohlas je patrný i u něho. Dovedl do důsledku některé postupy klasického psychologického románu, na druhé straně otevřel próze nové oblasti myšlenkové i výrazové. Důsledně používanou techniku introspekce jako první spojil s epičností. Protože si uvědomil pomíjivost všeho, co tvořilo náplň jeho života, chtěl okamžiky, pocity, zážitky, které nenávratně odnesl čas, znovu obnovit v proudu vzpomínek, znovu „vědomě“ prožít a zakotvit v uměleckém díle, a tak znovu nalézt „ztracený čas“. V evokaci vzpomínek se zároveň objevuje i kritický obraz soudobé aristokratické společnosti, v které Proust žil a kterou dokonale poznal. Napsal též sbírku krátkých próz Napodobeniny a rozmanitosti, eseje Kroniky a Vybrané texty. Několikrát vyšla i jeho korespondence.

Související hesla