Provinciál

, v římskokatolické církvi představitel řeholní provincie sdružující více klášterů téhož církevního řádu.

Ottův slovník naučný: Provinciál

Provinciál, z lat., jest představený všech klášterů téhož řádu některé provincie. Podřízen jest generálu řádovému, jenž potvrzuje jeho volbu. Provinciála volí na jistou dobu provinciální kapitola (shromáždění opatův a převorů celé provincie), jíž provinciál obyčejně předsedává. Na generálních kapitolách zastupuje svou provincii.

Související hesla