Provincialismus

, provincionalismus 1. venkovský, maloměstský ráz; přeneseně nedostatek širšího rozhledu; 2. jazykověda slovo, rčení nebo vazba užívaná v určité zeměpisné oblasti, v určitém kraji, krajové slovo.

Ottův slovník naučný: Provincialismus

Provincialismus, z lat., jest slovo nebo způsob mluvení, běžný jen v některém kraji (»v provinciį) toho kterého jazyka, zejm. na rozdíl od mluvy spisovné. Provincialismus jest na př. moravské včil m. nyní, budějovické jíti na dovádku m. dováděti a p. Užívání provincialismů je v odporu s požadavky přísné řeči spisovné, ale může, děje-li se způsobem duchu jejímu neodporujícím, přispívati k jejímu oživení a obrozování. Ztý.

Související hesla