Prožívání

, zakoušené psychické obsahy, více či méně uvědomované, značně individuální a těžko sdělitelné. Proto behaviorismus vyloučil prožívání ze svého zkoumání a zaměřuje se jen na chování, které lze pozorovat.

Související hesla