Prusko-francouzská válka

a) válečné střetnutí 1806 – 07 mezi Pruskem a Ruskem na straně jedné a Francií s rýnským spolkem na straně druhé. Po pruském ultimátu zaútočil Napoleon I. na pruské armády, které v říjnu 1806 porazil v bitvách u Jeny a Auerstedtu. Následovalo zhroucení pruského státu a jeho obsazení; pouze příchod ruských vojsk zabránil pruské kapitulaci. Od prosince 1806 do června 1807 francouzská armáda vytlačila ruské vojsko z pruského území a donutila cara Alexandra I. Pavloviče (1777 – 1825; vládl od roku 1801) uzavřít s Napoleonem I. tylžský mír; b) válečné střetnutí Pruska a jeho německých spojenců s Francií 1870 – 1871. V roce 1870 vyhlásil císař Napoleon III. válku Prusku a 2. 8. překročila francouzská vojska hranice; během několika dnů však byly francouzské jednotky odraženy zpět, část jejich vojska obklíčena v Metách a zbytek byl donucen 2. 9. 1870 ke kapitulaci u Sedanu. Po zářijové revoluci 1870 a vyhlášení francouzské republiky 5. 9. 1870 německá vojska zahájila útok na Paříž, kterou 19. 9. oblehla. 28. 1. 1871 byla Paříž donucena ke kapitulaci a 26. 2. ve Versailles uzavřeno příměří. Během března 1871 se vlády v Paříži zmocnili socialisté, kteří nastolili Pařížskou komunu; jejich povstání potlačeno do konce května. Válka 10. 5. 1871 ukončena frankfurtským mírem.

Související hesla