Prusko-rakouská válka

, válka o hegemonii v Německu (německém spolku), probíhající 17. 6. – 23. 8. 1866. Bezprostřední záminkou spory o Šlesvicko a Holštýnsko. Na straně Rakouska Sasko, Hannoversko, Bavorsko, Württembersko, Bádensko a další německé státy. Prusko ve spolku s Itálií (zájem o rakouské Benátsko) zajistilo neutralitu Francie, Ruska a Velké Británie. Rakousko mělo na frontě s Itálií 75 000 mužů, v Čechách pod vedením L. A. Benedeka 215 000 mužů. Sem směřovaly tři armády (220 000 mužů) generála von Moltkeho. Pruská vojska byla lépe takticky připravena i vyzbrojena (pušky jehlovky s rychlejším zadním nabíjením). Válku vyhlásilo Rakousko 17. 6., 23. 6. proniklo pruské vojsko ve třech proudech do Čech, mezitím Rakousko zvítězilo na italské frontě u Custozzy. Po menších bitvách u Jičína, Náchoda, Trutnova, České Skalice aj. v rozhodujícím střetu 3. 7. u Sadové Rakousko poraženo. 8. 7. obsadili Prusové Prahu a táhli na Vídeň. 26. 7. bylo v Mikulově uzavřeno příměří, 23. 8. mír v Praze. Mír s Itálií 3. 10. 1866 ve Vídni znamenal pro Rakousko ztrátu Benátska. Válka otevřela přímou cestu k rakousko-uherskému vyrovnání.

Související hesla