Psychotomimetikum

, farmacie látka, která vyvolává změny myšlení a nálady.