Publicista

, novinář, žurnalista, autor činný v publicistice.

Ottův slovník naučný: Publicista

Publicista, z franc., učitel státního, veřejného práva; pak též spisovatel politický, žurnalista.-Publicista , nauka o právě státním, státověda; žurnalistika.

Související hesla