Publicistika

a) žurnalistická, popř. spisovatelská činnost uplatňující se v masmédiích (tisk, rozhlas, televize); informuje o časových otázkách, které komentuje; b) souhrn časopisů (určitého směru, období) a osob, které je píší a řídí.

Související hesla