Publikace


1. uveřejnění, vydání, publikování;
2. literární, vědecké a jiné dílo vydané tiskem (před rozšířením knihtisku i rukopisné). Rozlišují se publikace neperiodické (jednorázově vydané) a periodické (vycházejí ve stanovených intervalech, např. noviny, časopisy), vědecké, odborné, umělecké, oficiální a podobně.

Související hesla