Puč

, násilný politický převrat; pokus o svržení legitimní vlády spikleneckou skupinou, armádou (viz též převrat vojenský) nebo jedincem podporovaným částí obyvatelstva. Do určité míry synonymum pro coup d'état, který se používá v případě zdařeného puče. Viz též junta.

Související hesla