Pucherna Antonín

, český kreslíř a grafik; žák L. Kohla. Vydal série krajinářských předloh, pohledy na české hrady a zámky a první sbírku českých národních krojů. V pohledech z lázeňských kolonád a pražských ulic je výrazný stoupající zájem o žánr (Vchod do staroměstských Kotců).

Ottův slovník naučný: Pucherna Antonín

Pucherna Antonín, kreslíř a ryjec český (* ok. r. 1765), byl žákem Ludvíka Rohla a žil v Praze. V l. 1803 – 1810 pracoval spolu s kreslířem a ryjcem Frant. Karlem Wolfem, který vydával pohledy na města, zámky, hrady a krajinářské zvláštnosti české. Dlabač (Künstler-Lexikon) uvádí 25 listů, které Pucherna buď pro ryjce kreslil nebo podle Wolfa ryl nebo též navrhl i ryl. Jeho pohledy vyznamenávají se věrností a správnou perspektivou stavebních památek, ale krajinu Pucherna přizpůsoboval vkusu své doby, stilisuje ji, a kresli stromy, skály atd. namnoze velmi konvencionálně. F. H-s. – Zejména uvádíme: Pohledy na Karlovy Vary (5 listů); Pohled na Teplice, Pohledy na Prahu a okolí (12 listů) a j. Podle Casanovy ryl Bitvu mezi Turky a Němci. Mimo to vydal Anfangsgründe zur Landschaftszeichnung, dobrých to 12 vzorků kreslení.