Púdža

, v hinduismu obřadné, obvykle s nekrvavou obětí spojené uctívání božstva, jež se rituálu účastní vtěleno do antropomorfního idolu (obvyklé zejm. ve višnuismu) nebo jiného viditelného symbolu (např. falického symbolu v šivaismu). Konkrétní podoby púdžy se od sebe vzájemně liší podle sekty, místa, času a účelu obřadu. Základní struktura púdžy je utvářena vztahem k božstvu jako vzácnému hostu: po úvodním vzývání a vítání následuje omývání, symbolické podání vody, koupání, natírání vonnými mastmi, okuřování, věnčení, krmení, klanění a konečně loučení.

Související hesla