Punktace

, dohoda z roku 1890 (ve formě jednotlivých článků, bodů, německy punktů), k níž po vzájemných poradách ve Vídni (od 4. 1. 1890) dospěli zástupci rakouské vlády, české konzervativní šlechty, staročechů, německých liberálů z Čech a ústavověrné šlechty. Smyslem dohody bylo realizovat určitou formu česko-německého vyrovnání rozdělením Čech na část čistě německou a českoněmeckou (dvojjazyčnou). Zveřejněny 27. 1. 1890, schváleny zemskými poslaneckými kluby zúčastněných stran. Němci je přijali jako své vítězství, staročeši jako relativně přijatelný kompromis pro zachování vládního režimu, mladočeši je v prohlášení z 21. 1. 1890 odmítli jako cestu k roztržení Čech na území německá a dvojjazyčná. Některé body sice vešly v platnost, ale zejména pro odpor mladočechů rakouská vláda od jejich realizace v plném rozsahu ustoupila.

Ottův slovník naučný: Punktace

Punktace, z lat., návrh smlouvy písemné v hlavních rysech (bodech); též předběžná smlouva uvozující smlouvu hlavní.

Související hesla