Punkva

, krasový tok na Moravě v severní části Moravského krasu. Délka 12 km (z toho na povrchu 7 km), plocha povodí 170 km2, průměrný průtok 1 m3/s. Vzniká soutokem Sloupského potoka a Bílé vody v podzemí v Amatérské jeskyni, protéká Punkevními jeskyněmi a dnem Macochy, vyvěrá na povrch v Pustém žlebu u Skalního mlýna a ústí do Svitavy zleva u Blanska.

Související hesla