Purány

, skupina anonymních, obvykle značně rozsáhlých děl staroindické hinduistické literatury, zpracovávajících ve verších náboženská a mytologická témata, legendy, popisy posvátných míst, rituálů, obětí ap. 18 tzv. velkých purán, tradičně dělených na šivaistické, višnuistické a brahmovské, vznikalo mezi 4. a 11. stol. Dále existuje 18 tzv. menších purán, zpracovávajících tytéž náměty, a řada purán místních, tematicky zaměřených k určitému nábožensky význačnému místu, chrámu, kultu a podobně.

Související hesla