Puritánství

, puritanismus –
1. snaha po mravní čistotě příslušníků evangelických církví; požadavek kázně, askeze, svěcení nedělí, náboženské opravdovosti a niternosti;
2. náboženský a církevní směr v Anglii v období reformace; jeho stoupenci (puritáni) usilovali podle kalvinistického vzoru o očištění anglikánské církve od zbytků katolicismu (odmítali především episkopální zřízení a liturgii jako neshodné s biblí) a zároveň vystupovali proti feudálnímu absolutismu, požadovali reformy s důrazem na morálku jednoduchého a střídmého života. V roce 1567 se puritánství konstituovalo jako samostatná církev; důsledným zachováváním nezávislosti církevní struktury na státě (indepentismus) vyvolávali puritáni odpor a pronásledování ze strany episkopální anglikánské církve, proto mnozí odcházeli do Nizozemí a Ameriky. Na začátku anglické revoluce ovládli parlament, ale brzy se rozdělili na tři vzájemně soupeřící skupiny: presbyteriány, independenty a levellery;
3. v přeneseném smyslu zastávání přehnaně přísných morálních postojů.

Související hesla