Purkrabí Pražského hradu

, od pol. 13. stol. vojenský velitel Pražského hradu, od 14. stol. první zástupce krále, nejvyšší zemský úředník, předseda purkrabského soudu; představitel výkonné moci, který svolával a vedl zemskou vojenskou hotovost, v době panovníkovy nepřítomnosti předsedal zemskému soudu. Při korunovaci odevzdával korunu tomu, kdo měl vykonat vlastní obřad. Na základě Obnoveného zřízení zemského z roku 1627 předseda zemského sněmu, zemského soudu a místodržitelské rady. Od roku 1762 prezident zemského gubernia. Úřad byl vyhrazen příslušníku panského stavu.

Související hesla