Půvab

, půvabno; estetická kategorie, stav estetické vyrovnanosti v pohybu či postoji. Vyjádření lehkosti a souladnosti pohybu, jeho nenucenosti, snadnosti, přirozenosti či spontánnosti.