Pyrrhón z Élidy

, řecký filozof; zakladatel skepticismu jako filozofického směru. Povaha věcí je podle Pyrrhóna nepoznatelná, proto se k nim máme chovat lhostejně a zdržovat se úsudku, čímž dosáhneme duševního klidu a vyrovnanosti (viz též ataraxie).

Související hesla