Pýthagorejci

, mystická sekta, kterou založil kolem roku 530 př. n. l. v jihoitalském Krotónu Pýthagorás ze Samu. Šlo o uzavřenou filozofickou školu, která byla zároveň i asketickým náboženským spolkem a politickou organizací. Členové této náboženské obce se podrobovali asketickému životu, odmítali veškeré požitky a byli vegetariáni. Jejich učení bylo tajné, předávalo se jen ústně; ve spolku žili tzv. akousmatikoi (tj. naslouchající) a mathematikoi (tj. vědoucí). První nesměli promluvit, druzí mohli klást otázky. Pýthagorejci věřili v nadpřirozené schopnosti svého učitele a v reinkarnaci. Byli přesvědčeni, že nejvyšší pravda je skryta v geometrii a matematice.

Související hesla