Quast Jan Zachariáš

, český malíř porcelánu. Zabýval se portrétní miniaturou (nejhodnotnější jeho starší malby, zvláště členů vlastní rodiny), od roku 1853 i sklomalbou oken (zámecká kaple v Zákupech a na Sychrově, chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, závěrové kaple katedrály sv. Víta). V malbách na porcelán uplatnil dokonalou preciznost a techniku.

Ottův slovník naučný: Quast Jan Zachariáš

Quast Jan Zachariáš, malíř skla a porculánu (* 28. řij. 1814 v Birkenhammeru u Karlových Varů – † 1867 v Praze). Byl žákem svého otce Konrada Ferdinanda Quasta, učil se pak v Berlíně, r. 1835 ve Vídni, r. 1836 v Bamberce. T r. vrátil se do Prahy a vstoupil na zdejší akademii, kterou řídil Kadlik. Platil za velmi nadaného žáka. Pro zámeckou kapli v Zákupech provedl malby na oknech, a to postavy Spasitele a sv. patronů českých (sv. Václava a sv. Lidmily), dle Kandlerových kartonů. V l. 1857 – 58 maloval na skle dle nákresů Engerthových pro sychrovský zámek kníž. Rohana pět výjevů ze života B. P. Marie. Ve chrámě svatovítském v Praze a v Hradci Král. nacházejí se Quastem malovaná okna. Quast maloval také porculánové nádobí, oltářní obrazy a podobizny. R. 1864 upadl v nedostatek, z něhož vyvázl přijetím služby v továrně na porculán. Talent Quastův nedovoloval, aby pokoušel se o samostatné komposice, a tak jsou větši figurální malby jeho pouhé kopie, které ovšem pečlivě propracovával. Hladká a sladká jeho technika jeví se rovněž v nemnohých podobiznách, jež také nejraději malovával na porculáně. F. H-s. Nové heslo - Quat ve sv. 28