Quattrocento

, označení pro italské renesanční umění 15. stol. Jeho vývoj probíhal ve znamení nové orientace myšlení (humanismus).

Ottův slovník naučný: Quattrocento

Quattrocento [-roččnto], ital., čtyři sta, t. j. 1400, ve výtvarném a básnickém umění italském století XV., raná renaissance. Výtvarníci quattrocenta slují quattrocentisty; zvl. míní se tím výtvarní umělci před Raffaelem, ze sochařů Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia a žáci jejich, stavitel Brunellesco a malíři Masaccio, Giovanni da Fiesole, Ghirlandajo, Filippo Lippi, Mantegna a j.

Související hesla