Quittainer Filip Ondřej

, český sochař a řezbář. Autor architektonických i volných skulptur (Sv. Maří Magdaléna s Ukřižovaným v Dolních Břežanech, série andílků pro balustrády v pražské Loretě, modely pro stříbrné sochy oltáře u sv. Tomáše v Praze aj.). Pokládán za učitele F. M. Brokofa.

Související hesla