Rabbi

, judaismus čestný titul pro žida, jenž vzbuzuje úctu, bez ohledu na to, zastává-li nějakou funkci (asi jako naše označení mistr). Na rozdíl od titulu rabín nemusí označovat židovského kněze.

Ottův slovník naučný: Rabbi

Rabbí (ραββει Nového zákona), hebr., t. j. »můj učitel«, titul židovských učitelů vynikajících věděním i bezúhonností života a blížící se dosti našemu pojmu doktora. Byli předsedy škol talmúdických v Palestině a v Babylóně (zde zváni později rab) a jako tací oprávněni i k rozhodování ve věcech náboženství a práva. Po výtce označován tak vydavatel R. Jehuda hon-Násí. Dk.

Související hesla