Racemát

, racemická směs – směs antipodů opticky aktivní sloučeniny, která nestáčí rovinu polarizovaného světla. Vůči paprskům rovinně polarizovaného světla se jeví netečná, protože otáčení roviny je plně kompenzováno druhým antipodem. Racemáty mohou být ve formě roztoků nebo ve formě krystalické. Viz též optická izomerie, optické antipody.

Související hesla