Řád západních buddhistů

, Western Buddhists Order, WBO – mezinárodní buddhistická společnost založená v roce 1967 v Anglii. Posláním řádu je propagace a šíření buddhistického učení na Západě prostřednictvím místních buddhistů a za pomoci specifických metod, bližších a tudíž i srozumitelnějších západnímu myšlení. Někteří z jeho členů vytvářejí rodinné komunity, výjimečně i komunity klášterního charakteru. Laickou odnoží Řádu je hnutí Přátelé Řádu západních buddhistů (FWBO).