Radcliffová Ann

, anglická prozaička. Přední autorka gotického románu. Díla The Romance of the Forest (Román temného lesa), Záhady Udolfa a Sicilský román vynikají mistrnou kresbou krajiny, vyjádřením pochmurných nálad a uplatněním záhadných a nadpřirozených prvků, pro která jsou v závěru nalezena logická vystvětlení.

Ottův slovník naučný: Radcliffová Ann

Radcliffe [redklif] Anna, po rodě Wardova, spisovatelka angl. (* 1764 v Londýně – † 1823 t.). Byla z bohaté rodiny kupecké, docházela do salonů literárních a hlavně stýkala se s Montagum a Piozzim. R. 1787 provdala se za Williama Radcliffa, jenž později redigoval »The English Chronicle«. R. 1789 vystoupila dosti bezbarvým románem The Castles of Athlin and Dunbayne, jejž sledovaly A Sicilian romance (1790) a The romance of the Forest (1791), genru deskriptivního.Úspěch posledního díla převýšily 4svazkové Mysteries of Udolpho (Lond., 1794) a The Italian (t., 1797), dramatisovaný a rozšířený v tisíci výtiscích. Spisovatelka uvedla tu v módu líčení účinků hrůzy, kombinaci příhod zdánlivě nadpřirozených, probíhajících však naprosto přirozeně; vyvrcholení zájmu čtenářova až v bolest na počátku vypravování slouží obrazům těmto za úvod. Radcliffová napodobována v Anglii (Angličané nazvali tuto hrůzostrašnou literaturu »German horrors«) i jinde velmi hojně a také velmi nedokonale. Sama však opustila směr, jejž byla zahájila tak slibně, hned a vydala se na cesty, jež i vypsala. Z děl ještě zmínky zasluhují 4sv. román Gaston z Blondeville (Lond.,1826); A Journey made through Holland and the Western frontier of Germany (1795) a Poetical works (1824 a1834, 2 sv.). Posmrtná díla její vyšla r. 1823 (4 sv.) a provázena jsou životopisem. Srv. Walter Scott, Biographical notices ofeminent novelists.

Související hesla