Radiance

, poměr hustoty toku částic vysílaného zdrojem záření a prostorového úhlu, do něhož se částice šíří.