Radikalismus

a) směr, teorie či hnutí usilující o zásadní, nekompromisní (často až extrémní) řešení problémů. Lze rozlišit hnutí, která jsou radikální buď svým cílem (teoretický radikalismus), nebo svými prostředky (praktický radikalismus); b) radikální názory, smýšlení. Rozhodný postup, rázné řešení.

Ottův slovník naučný: Radikalismus

Radikalismus (slovo původu novolat.) jest způsob myšlení a jednání, jež zásadu nějakou provádí do posledních důsledků, takořka ke kořenu (radix). Ve vědě i v životě sluje radikalismem zvl. takový směr, jenž uznávaje zásadu nějakou, za správnou jen ji uznává, vše úchylné od ní zamítá, zavrhuje a nedopouští kompromissního navázání na poměry dané, byť i z nich se tím zásada za pravou uznávaná ponenáhlu vyvinouti mohla. Takový jest radikalismuscírkevně náboženský, politický: v prvém případě míní se jím kritika (skepsis), zacházející v upírání a rušení positivně daných podmínek, v druhém onen odstín demokracie, jenž horlí pro naprostou svobodu a rovnost a její uskutečněni okamžité.

Související hesla