Radioaktivní záření

, záření, které se uvolňuje při rozpadu atomových jader. Podle charakteristických vlastností se dělí na záření α, β, γ . Záření α je částicové (jádra helia), má největší ionizující účinky a nejmenší pronikavost (viz též alfa záření). Záření β je rovněž částicové (elektrony). Nejpronikavější je záření γ (elektromagnetické záření podobné rentgenovému). Detekce radioaktivního záření se provádí nejčastěji na základě jeho ionizačních účinků (např. Geigerův-Müllerův počítač).

Související hesla