řády rytířské

, v katolické církvi řeholní společenství sdružující kněze a rytíře. Vznikly v 11. – 12. stol. na základě myšlenky osvobození Božího hrobu v Palestině z rukou jinověrců. Hlavním posláním řádů rytířských byla péče o poutníky ve Svaté zemi, ochrana poutních míst a misijní činnost; později svou aktivitu přesunuly do Evropy a v souvislosti s koloniálními výboji i do dalších neevropských oblastí. V současnosti se věnují např. zdravotní službě, humanitární pomoci, technické pomoci řidičům ap. K řádům rytířským patří zejm. templáři, johanité, němečtí rytíři, mečoví rytíři a křižovníci.

Související hesla