řády špitální

, křesťanské řády (řády řeholní) pečující o nemocné. Jsou to např. kamiliáni (a kamilánky), boromejky.

Související hesla