Rakouská škola

, rakouská škola národohospodářská – ekonomie monisticky orientovaný směr neoklasické ekonomické teorie, který vznikl v 70. letech 19. stol. Za zakladatele je považován C. Menger. Pro rakouskou školu je charakteristický důraz na užitek, jímž vysvětluje individuální hospodářské chování a na němž staví svou teorii hodnoty, a zdůraznění poptávkové stránky na trzích. Zaujímá vyhraněné stanovisko vůči socialistickým idejím a vůči historické škole. K představitelům rakouské školy patří E. von Böhm-Bawerk, F. Wieser, J. A. Schumpeter, L. von Mises, O. Morgenstern, F. Machlup a G. von Haberler.

Související hesla