Rakousko-Uhersko

, rakousko-uherská monarchie – státní útvar ve střední Evropě, který vznikl z rakouského císařství po rakousko-uherském vyrovnání 1867. Vytvořeny dva státní celky: Předlitavsko (Cislajtánie), zahrnující rakouské císařství (oficiální název „Království a země na Říšské radě zastoupené“) a Zalitavsko (Translajtánie), zahrnující království uherské. Vznik Rakouska-Uherska měl zabránit rozpadu habsburské říše. Zahraniční záležitosti, obrana a finance byly spravovány společnými ministerstvy. Vedle společných ozbrojených sil Rakouska-Uherska mělo Rakousko i Uhersko své vlastní ozbrojené síly, které byly řízeny jejich vlastními ministerstvy. V obou částech monarchie zůstaly zachovány dosavadní historické státoprávní celky – korunní země s vlastními sněmy. Společné úřady měly označení c. a k. (císařský a královský), předlitavské c. k. (císařský královský), zalitavské k. (královský). 1. světová válka vedla k rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918. Na části jeho území vznikly nástupnické státy: Československo, Rakousko a Maďarsko; ostatní území připadlo Království SHS, Polsku, Rumunsku a Itálii.

Související hesla