Ráma IV. Mongkut

, siamský (thajský) král od roku 1851; syn Rámy II. (vládl 1809 – 24). Na trůn nastoupil po svém bratrovi Rámovi III. (vládl 1824 – 51). Přes odpor konzervativních kruhů otevřel Ráma IV. zemi evropskému vlivu, což napomohlo mimo jiné rozvoji hospodářství a komunikací. Na nátlak Velké Británie (1855) nucen vzdát se celní autonomie a v 50. a 60. letech 19. stol. uzavřít nerovnoprávné smlouvy s USA a 12 evropskými mocnostmi. 1867 uznal francouzský protektorát v Kambodži.

Související hesla