Rámakršna

, indický hinduistický mystik, vizionář a myslitel. Na základě vlastních prožitků mystického kontaktu se zakladateli různých světových náboženství (Ježíš Kristus, Muhammad) a prožitku jednoty s nejvyšším duchovním principem (viz též brahma) i jeho zosobněními (Kálí, Kršna) v duchu tradice bhakti dospěl k přesvědčení o základní jednotě všech světových náboženství. Jeho výroky a myšlenky shromážděny a vydány tiskem; zejm. Vivékánanda se propagací a posléze i založením Rámakršnovy misie zasloužil o jejich rozšíření v Americe a v Evropě.

Související hesla