Rašelinění

, ulmifikace – přeměna organických látek v prostředí s nadbytečnou vlhkostí a vysokou hladinou podzemní vody; vede ke vzniku rašeliny. Proces rašelinění probíhá za omezeného přístupu kyslíku, v závislosti na množství vody. Organické látky, zejm. odumřelé hydrofytní rostliny, jsou rozkládány mikroorganismy v procesu mineralizace, přičemž látky odolávající rozkladu se hromadí. Vznikají tzv. humusové látky (viz též humus) a bitumeny. Přeměna výchozího materiálu není úplná, rašelina obsahuje také celulózu, hemicelulózu, lignin, pektiny, sacharidy, bílkoviny a minerální látky. V hlubších vrstvách (v anaerobních podmínkách) jsou tyto látky konzervovány. Rašeliněním vzniká materiál značně energeticky bohatý (více než 50 % spalitelných látek). Po změně podmínek na aerobní dochází k jeho intenzívní mineralizaci.

Související hesla